Obsah

Organizační struktura úřadu

 

    Činnost úřadu obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce       pana Miroslava Janouška, kterému jsou podřízeni:
  

Radek Frélich, místostarosta

Lenka Maťáková, účetní


 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v říjnu roku 2014:

seznam zastupitelů:

Ing. Ladislav Charvát (předseda kontrolního výboru)

Luboš Vaic (předseda finančního výboru)

Luboš Pázler

Jaroslav Valeš

Roman Rajnyš

 

 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce – zřízených dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích:

kulturní komise:

Marie Bláhová (předsedkyně)

Irena Hynková (knihovnice)

Jiřina Pázlerová (kronikářka)

Blažena Sajdlová

Ludmila Šprynarová

 

 

 

Vinařice u Loun