Navigace

Obsah

OBECNÍ ÚŘAD

Vážení spoluobčané, na těchto stránkách Vás budeme informovat o činnosti Obecního úřadu ve Vinařicích.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ

o sběru velkoobjemového odpadu, nebezpečného odpadu a elektrozařízení.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA

Usnesení o nařízení další elektronické dražby.

Více zde 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ

o obnově katastrálního operátu novým mapováním.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ

 o vybírání poplatků za rok 2017.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ

   ze 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 27. 2. 2017. 

     Více zde  

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝROČNÍ ZPRÁVA

k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ

o dočasné úpravě otevírací doby v prodejně Jednoty Rakovník ve Vinařicích.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MÚ LOUNY

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPOČET OBCE VINAŘICE NA ROK 2017 

schválený dne 21. 12. 2016 na 16. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vinařice.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ

    z 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vinařice ze dne 21. 12. 2016.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPOČET ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2017

           schválený na 2. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 19. 12. 2016.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MÚ LOUNY

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu.

Více zde 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA ÚSTECKÉHO KRAJE

konaných ve dnech 7. a 8. října 2016 ve volebním okrsku Vinařice u Loun.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ

o zamýšleném převodu níže uvedených pozemků nebo jejich ideálních částí, u nichž nelze doložit listinnými doklady vlastnické právo státu.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTUALIZOVANÝ SEZNAM NEMOVITOSTÍ S NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝM VLASTNÍKEM V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ VINAŘICE U LOUN A DIVICE

s výzvou občanům, aby se vlastník přihlásil ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podle § 65 katastrálního zákona č. 256/2013 Sb. 

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

DODATEK č. 2

k veřejnoprávní smlouvě 2912006/0S uzavřené dne 20. 2. 2006 mezi Městem Louny a Obcí Vinařice o zabezpečení výkonu přenesené působnosti ve věci projednávání přestupků. 

                 Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

    AKTUALITY

Více aktuálních informací o dění v obci, kulturních a společenských akcích a provozu Městské plavecké haly v Lounech najdete zde.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Obec Vinařice je zapojena do projektu Czech POINT. Více informací o této službě občanům naleznete zde

Czech POINT

  Na stránce Úřední deska si můžete přečíst usnesení z veřejných zasedání  zastupitelstva. Najdete zde také obecní vyhlášky, oznámení a informace o hospodaření obce.
Budeme rádi za Vaše dotazy, náměty a připomínky. Všechny potřebné informace a adresy najdete na stránce Kontakty. Můžete také využít kontaktní formulář na stránce E-podatelna.

Facebook

Aktuální dění v obci můžete sledovat také na Facebooku.

  Obecní úřad Vinařice

 Obecní úřad Vinařice

 

 Znak obce Vinařice