Navigace

Obsah

OBECNÍ ÚŘAD

Vážení spoluobčané, na této stránce najdete nejaktuálnější a důležité informace Obecního úřadu ve Vinařicích. 

Více informací o dění v obci, kulturních a společenských akcích si     můžete přečíst také na stránce Události v obci / Aktuality. Starší dokumenty    a informace najdete podle data zveřejnění v archivu Úřední desky.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ

   z 7. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vinařice, konaného dne   29. 7. 2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vinařicích. 

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 2/2019

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. III/22940 a místních komunikacích v obci Divice v rámci akce "Studio DVA v Divické tvrzi" v termínu od 24. 7. 2019 do 14. 8. 2019.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY PŘI NEDOSTATKU VODY

Zákaz odběru povrchových vod.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění s názvem Projektové a inženýrské služby na akci "Kanalizační přípojky Vinařice - Divice."

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝZVA ČEZ DISTRIBUCE

k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů a stanovení rozsahu.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ

 z 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vinařice, konaného dne   24. 6. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vinařicích. 

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHVÁLENÝ ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VINAŘICE ZA ROK 2018

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE VINAŘICE ZA ROK 2018

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2020 – 2024

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ÚSTECKÉHO KRAJE ZA ROK 2018

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ

z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vinařice, konaného dne 7. 5. 2019 od 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vinařicích.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU PRO VODNÉ A STOČNÉ ZA ROK 2018

Více zde

--------------------------------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA FÚ PRO ÚSTECKÝ KRAJ

Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí v roce 2019.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ 

Opatření obecné povahy vydané podle § 51a zákona č. 289/1995 Sb., o lesích.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

USNESENÍ

z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vinařice, konaného dne 13. 3. 2019 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Vinařicích.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ č. 1/2019

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA AGENTURY OCHRANY PŘÍRODY A KRAJINY ČR 

Opatření obecné povahy č. 2 –  povolení výjimek.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ

o vybírání poplatků za rok 2019.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNÁMENÍ O VÝKONU TOPOGRAFICKÝCH PRACÍ

pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2019.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZNAM NEMOVITOSTÍ NEDOSTATEČNĚ IDENTIFIKOVANÝCH VLASTNÍKŮ

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝROČNÍ ZPRÁVA

k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

PROJEKT NOVÝ SMĚR

pro osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPOČET ÚSTECKÉHO KRAJE NA ROK 2019

schválený na 16. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje dne 10. 12. 2018.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPOČET OBCE VINAŘICE NA ROK 2019

schválený dne 19. 12. 2018 na 3. veřejném zasedání Zastupitelstva obce Vinařice.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu v souvislosti s akcí "Provádění činností (údržba, opravy, apod.) na silnicích II. a III. třídy v obvodu ORP Louny"

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

                          Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.                        Návrh opatření obecné povahy č. 1.

Více zde 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE

na období 2019 – 2023.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE VINAŘICE

na období 2019 – 2023.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ÚSTECKÉHO KRAJE

na období 2018 – 2022.

Více zde

---------------------------------------------------------------------------------------------------

   Obec Vinařice je zapojena do projektu Czech POINT. Více informací o této službě občanům naleznete zde

Czech POINT

Budeme rádi za Vaše dotazy, náměty a připomínky. Všechny potřebné informace a adresy najdete na stránce Kontakty. Můžete také využít kontaktní formulář na stránce E-podatelna.

Facebook

Aktuální dění v obci můžete sledovat také na Facebooku.

  Obecní úřad Vinařice

 Obecní úřad Vinařice

 

 Znak obce Vinařice